01.03.2021 Стаття

Відновлювальна енергетика в розрізі Дніпровського каскаду водосховищ

Олександр Тимошенко (Виконавець робіт)

У кінці ХIХ на початку ХХ століття на території сучасної України окреслився інтенсивний розвиток електроенергетики. Пов’язано це було з розвитком економіки, а саме: освітлення міст, розвиток електротранспорту, впровадження електротехнічних процесів у більшість галузей промисловості. Як наслідок електрика стає основним чинником технічного прогресу.

Теги